Warunki uczestnictwa

Standard

Uczestnik festiwalu otrzymuje stoisko wystawowo - handlowe (patrz: Twoje stoisko) wyposażone w następujące elementy:

- lada i regaliki na wina lub inne produkty,
- szyld z logo firmy,
- element graficzny, charakterystyczny dla wystawcy, na ladzie,
- półki magazynowe pod ladą,
- kieliszki do serwowania wina,
- krzesła i stołki barowe.

Organizator zapewnia również:

- urządzenia chłodnicze konieczne dla win lub innych produktów oraz lód.

Każdy wystawca może wykupić więcej niż jedno stoisko. Istnieje możliwość wyboru miejsca stoiska, decyduje kolejność zgłoszeń.

Stoisko czynne będzie w godzinach pracy centrum handlowego.

Koszty

Cena stoiska za czas trwania festiwalu wynosi 1200 złotych netto.

Koszty dodatkowe za podróż, hotele, wyżywienie etc. ponosi wystawca.

Faktura ostateczna zostanie wystawiona niezwłocznie po otrzymaniu płatności.

Formy płatności

Wystawcy polscy - przelew bankowy na konto organizatora.

Wystawcy zagraniczni:
1/ przelew bankowy na konto organizatora,
2/ płatność barterowa wystawianymi produktami.

W przypadku wyboru płatności barterowej uczestnik festiwalu przedstawia organizatorowi cennik celem wyboru produktów. Uczestnik ponosi koszty przesyłki wybranych towarów do magazynu organizatora, w wypadku win, koszty naklejenia obowiązujących w Polsce banderol akcyzy.

UWAGA: Stoisko wystawcy zostanie zaopatrzone w jego produkty przez organizatora, uczestnik nie musi, w przypadku płatności barterowej, przywozić próbek swoich wyrobów.

Organizator ma prawo importu wina.

Szczegóły dotyczące spedycji wybranych towarów oraz ich ekspozycji i sprzedaży w czasie festiwalu ustala się indywidualnie z każdym uczestnikiem.